De Familie Vogels

                                          Geneologisch Project

 

 

 

 

 

 

Deze website is volledig gewijd aan de familie Vogels en gerelateerde families, hun stambomen hun geschiedenis en statistieken. Het is een alles omvattend familieproject waarin iedereen kan meedoen die zich kan relateren tot de stamboom, wel dien je je hiervoor aan te melden. Je achternaam hoeft natuurlijk niet perse "Vogels" te zijn, je dient alleen familieleden te hebben die al in de stamboom voorkomen. Zoek hier of jou achternaam, of van een specifieke persoon die je zoekt voorkomt. Voor vragen, opmerkingen, onduidelijkheden, verbeteringen, fouten of ideeŽn kun je altijd contact opnemen met de webmaster. Let op dat in verband met de privacy regels die we hanteren op deze website, levende familie leden niet zichtbaar zijn. Levende personen zijn alleen zichtbaar voor directe familieleden die zich hebben aangemeld, EN kenbaar hebben gemaakt wie ze zijn in de stamboom. Deze toegang dien je na de registratie specifiek aan te vragen, want deze moet door de webmaster voor ieder lid handmatig worden ingesteld. De stamboom omvat alle takken van de familie. Er zijn bijvoorbeeld familie takken die relatief jong zijn zoals de familie tak Veghel-Tilburg uit het jaar 1800, onderzoek dient gedaan te worden hoe deze tak gerelateerd is met andere takken zoals de tak Oirschot-Best (ca 1390) die vanwege zijn geografische ligging direct gerelateerd lijkt met de tak Son-Breugel (ca 1185). Deze site draait onder de motto's "twee weten meer dan ťťn", "de som van het geheel is meer dan de onafhankelijk delen", "hoe meer zielen hoe meer vreugde", "veel vleugels maken zwaar werk ligt", etc. Mogelijk brengt de site verre familieleden weer dichter bij elkaar, of ontdek je met personen uit jou omgeving nog voorouders deelt. We zijn momenteel met zo'n kleine 5000 Vogeltjes in wereldwijdt, waarvan 600 in BelgiŽ, een kleine 4000 in Nederland waarvan meer dan driekwart meer dan driekwart nog steeds in Brabant en Limburg wonen. Verschillende personen zijn al met stamboom onderzoek bezig, en heb al het een en andere gevonden, andere zouden graag weten waar hun oorsprong ligt. Genealogie is als een puzzel, een onopgelost denkspelletje, maar duizenden stukjes van deze puzzel zijn relatief makkelijk in te passen. Het is tegenwoordig niet meer altijd rondneuzen in donkere archief kelders van gemeentehuizen, de meeste gegevens zijn online vindbaar. Je kunt op veel fronten meehelpen. Zoals je directe familieleden in kaart brengen, meehelpen om de oude gegevens uit te puzzelen, gegevens controleren etc. Mogelijk heeft al ooit iemand in je familie een stamboom gemaakt, vraag het na. Informeer je familieleden van het bestaan van deze website. Werk aan de stamboom van de aangetrouwde kant. Op deze website zullen we alle puzzelstukjes samenvoegen. Voor jezelf kun je ook je stamboom uitprinten op papier.

 

De familie Vogels

Niet veel families kunnen hun stamboom zo ver terug voeren als de familie Vogels. De oudst bekende voorvaderen stammen uit het midden van de 13eeuw (dat zijn om en nabij de 20 generaties), en ze leefden hoofdzakelijk in het gebied dat we tegenwoordig aanduiden als Zuid-Oost Brabant en Limburg. De oorsprong van de naam Vogels gaat waarschijnlijk al terug naar het erfland van Karel de Grote of het latere Graafschap Loon. Zeker is dat er innige banden waren met het Graafschap Horn waar de familie Vogels indirect aan is gerelateerd. In die tijd was daar ook een opmerkelijk groot stuk landgoed "Vogelshof" genaamd in bruikleen bij de Familie Vogels. Een van de oudste nog bestaande monumenten is de Vogelmolen van Adam Vogels, een voormalige koren- en oliemolen die momenteel dienst doet als restaurant.

Door de eeuwen heen heeft de familie Vogels vele verdienstelijke leden in de kerk en openbare functies voortgebracht, zodoende is een groot gedeelte van hun geschiedenis op schrift vastgelegd. Belangrijke naslag werken zijn het boek "Vogels' Studiebeurzen" van A.F. van Beurden (1897) en "Het Aloude Geslacht Vogels" van Andrť M.C.M Vogels gepubliceerd door "Naamlooze Vennootschap Drukkerij De nieuwe Tijd Amsterdam" (1917). Sindsdien hebben vele individuen belangrijke bijdragen geleverd aan het verzamelen, en in kaart brengen en corrigeren van belangrijke gegevens. Door trouwen en kinderen komen ook de veel familieleden voor in de vele stambomen van derden die op het internet zijn terug te vinden. In de loop der eeuwen is onze familie uit elkaar is gegroeid, verhuist naar andere delen van het land, en zelfs geŽmigreerd naar andere werelddelen, nieuwe technologieŽn als het internet kunnen ons weer dichter bij elkaar brengen. Met een stamboom kun je begrijpen waar je vandaan komt en hoe jou relatie is met andere families.

De familie Vogels is vrijwel zeker een grote familie, met uitzondering van de zogenaamde "Dortse Vogels" zijn afkomstig van de Duitse geslacht "Vogel", maar ook die kunnen gewoon meeparticiperen. Het geslacht Vogels dat vermoedelijk ergens rondom Roermond  in de jaren 900-1000 is ontstaan heeft zich schijnbaar vandaar uit verspreid over in zuidelijke richting naar Maastricht en in noordelijke richting Deurne, vandaar uit Oostelijker richting Son en Breugel, Oirschot-Best, Stratum, Nuenen, vervolgens over oostelijke delen van Brabant, de noordelijke delen 's-Hertogenbosch. Momenteel is de familie Vogels te vinden over geheel Nederland en BelgiŽ en soms zelfs daarbuiten. Bij de volkstelling van 1947 waren er in Nederland toen 2.217 dragers van de naam Vogels, waarvan 78% in Brabant en Limburg en zo'n 16% rond Rotterdam Den Haag, 4%  in Noord Holland, 1,7% in Utrecht, Gelderland en Overijssel. In 2007 waren er 3.759 drager van de naam, het zwaartepunt in de omgeving van Eindhoven. Bij de volkstellingen in BelgiŽ waren er 605 Vogeltjes in 1998 en 606 in 2008, het zwaartpunt ligt hier in Heusden-Zolder in Belgisch Limburg en rondom de Antwerpen en de grensplaatsen met Nederland. Naast de familie Vogels kennen we in Nederland nog de relateerde familie Voogels (30 personen). En de niet gerelateerde Vogel (3954) die hun zwaarte punt (>50%) in de Randstad hebben. De grootste andere gevleugelde stambomen zijn de families:

  • Vogelaar -  2239 personen met een zwaartepunt 60% rond Rotterdam.

  • Oostvogels - 518 personen met een zwaartepunt rond Breda,

  • Meijvogel - 503 personen met een zwaartepunt rond Katwijk,

  • Vogelezang - 325 personen met een zwaartepunt rond Rotterdam,

  • Stoorvogel - 215 personen met een zwaartepunt rond Rotterdam,

  • Eijsvogels - 118 personen met een zwaarte punt rond Oss, en de afgesplitste Eijsvogel 94 personen met een zwaartepunt rond Rotterdam.

  • Ventevogel - 112 personen met zwaartepunt rond Middelburg, een geslachte dat all zeker bestaat rond 1700.

  • Vogelland - 42 personen met zwaartepunt rond Utrecht

  • Vogelij - 40 personen met een zwaartepunt rond Heerlen, dat afkomstig is uit Heinrich Vogeli (1801-1847), een Zwitserse sergeant, dat zijn oorsprong vindt voor 1550

Natuurlijk heeft de familie zijn eigen vogeltjesdans en is de Nederlandse taal sterk verrijkt door onze aanwezigheid met allerlei spreekwoorden en gezegden

 

De stamboom

De stamboom omvat niet alleen personen met de naam Vogels, maar ongeveer 1000 andere families die verweven zijn door huwelijken, langdurige relaties en/of kinderen. Met vele gebeurtenissen (geboorte, trouwen, overlijden) die bijvoorbeeld vandaag of deze maand hebben plaats gevonden op in meer dan 100 plaatsen. In verband met privacy overwegingen kunnen we helaas niet alle gegevens publiekelijk tonen, dit geld met name voor levende personen. Dus ook al staan jij en je naast familieleden in de stamboom, dan kun je dit NIET zien.

 

Het project

Het doel van het project is om gezamenlijk een volledige stamboom van alle personen met de achternaam "Vogels" en stambomen van aangetrouwde families te maken. Voor iedere individuele persoon zijn van belang, de tijd en plaats van geboorte, trouwen en overlijden. Daarnaast zijn/haar ouders, broers, zussen, partner en kinderen en hun tijd en plaats van geboorte, trouwen en overlijden. Plaatsen en datums zijn een essentieel controle element in de genealogie om te kijken of de stamboom goed is. Vanuit deze basis kunnen ook andere aantekeningen met betrekking tot het leven van deze persoon en anekdotes worden toegevoegd, de overleden familieleden krijgen daarmee weer een gezicht en menselijkheid van wie ze nu waren, te denken is het toevoegen van bijvoorbeeld een beroep. Ook kunnen er bijvoorbeeld foto's worden toegevoegd.

Maak geen onderschatting van de grote van het project, het is moeilijk om alleen te doen. En wat is er nu leuker dan samen iets doen, dan dat iedereen zelf individueel hun stamboom uitzoekt. Natuurlijk de recente geschiedenis van je familie (de laatste 100jaar) relatief makkelijk te achterhalen omdat de Nederlandse overheid alles goed heeft gedocumenteerd. Alleen voor oudere gegevens gaat het vaak wat moeilijker, maar zelfs daar kom je nog vaak een heel eind. Besef als jij twee ouders hebt, heb je 4 grootouders, 8 overgrootouders,.... etc....etc...,  in de twintig generatie (edel-overgrootouders genoemd) zit je op de 524.288 personen. De wiskunde leert ons dat de som van alle personen van de 1ste generatie tot 19de generatie (524.288 - 2 =) 524.286 personen heeft. Dus in twintig generaties is je genetische informatie afkomstig uit meer dan 1 miljoen voorgangers. Bedenk daar nog eens bij alle broers, zussen, neven en nichten...het gaat dus om vele personen. En gelukkig delen we die personen. Vele handen maken zwaar werk licht, en zeker is niet alles meer terug te vinden. De stamboom bestaat momenteel uit ruim 3000 personen, ruim 1200 gezinnen,

 

Lidmaatschap

Naast het bezoeken van de website kun je ook lid worden, hiervoor moet je registeren. Er zijn geen commerciŽle doelen, geen reclames, dus een lidmaatschap is volledig gratis, en dat blijft zo. Leg bij de registratie even kort uit waarom je een account aanvraagt. Bijvoorbeeld "Ik stam af van een vrouwelijke tak (Katrijn Vogels getrouwd met Jan Janssen) in de stamboom en zou graag meehelpen om mijn stamboom verder in kaart te brengen". Direct na de registratie verzend het systeem een email naar je, met een registratie code, je dient deze binnen enkele dagen te bevestigen, dit is ter controle van het juiste email. Daarna wordt je aanvraag bekeken. Er zijn verschillende vorm van lidmaatschap.

Lid: Deze is passief en heeft in principe dezelfde rechten als een bezoeker, maar als je duidelijk maakt wie jij bent in de stamboom, dan verlenen we je ook toegang tot directe nog levende familieleden.
Bewerker: Is een actief lid die ook rechten heeft om gegevens toe te voegen, te wijzigen en te verwijderen. Wel moet elke wijziging moet nog worden goedgekeurd door een moderator.
Moderator: Is een bewerker die het recht heeft om wijzigingen van anderen goed te keuren of te weigeren (indien onjuist).

Belangrijk is dus even om aan te geven wat voor een rol je wilt voorvullen, en ook wie je bent, zodat we je de juiste rechten op het systeem kunnen geven.

Als actief lid kun je zeeŽn van informatie vergaren. Tegenwoordig staan de meeste archieven van overleden personen gewoon op het internet. Vermeld ook even (een link naar) de informatie bron, zodat de informatie gecontroleerd kan worden, en andere die aan de informatie twijfelen dit kunnen corrigeren. Bedenk dat niet iedere informatie bron te allen tijde correct is. Hier staat het een en ander van hoe je te werk kunt gaan.
 

Voor onjuistheden, aanvullen, verbeteringen en vragen kun je me ook bereiken via webmaster.